bg

Новини

Виж повече
На 21 и 22 май празнуваме две важни дати, свързани с природата

На 21 и 22 май празнуваме две важни дати, свързани с природата

На 21.05.2017 г., отбелязваме деня на приемането на Директивата за местообитанията и мрежата "Натура 2000". Със своите повече от 27 000 зони, мрежата "Натура 2000" е едно от най-впечатляващите постижения на ЕС в областта на природозащитата. У нас обхватът на мрежата покрива 34,4% от територията на страната . България е трета по относителна площ на Натура 2000 в Европа след Словения (37,85%) и...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook