bg

Новини

Виж повече
Обучение събра 100 горски специалисти в Царево

Обучение събра 100 горски специалисти в Царево

Двудневно специализирано обучение в областта на стопанисването, ползването, защитата и управлението на горите в района на Странджа се проведе на 25 и 26 май 2016 г. в гр. Царево . В обучението взеха участие 100 представители на ИАГ, БДЗП, РДГ-Бургас, ЮИДП – гр. Сливен, дванадесет горски и ловни стопанства от Югоизточна България, Лесозащитна станция – гр. Варна, Горска...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook