bg

Новини

Виж повече
Традиционната обща среща на LIFE проектите в България се проведе в  средата на миналата седмица

Традиционната обща среща на LIFE проектите в България се проведе в средата на миналата седмица

В средата на миналата седмица се състоя среща на всички български проекти, изпълнявани по програма LIFE на Европейския съюз. Домакин на срещата бе Изпълнителната агенция по горите с проекта си „Опазване на ключови горски местообитания на малкия креслив орел в България”. Партньор на проекта е Българското дружество за защита на птиците. Еднодневната среща се проведе в...

За контакти

Адрес:

София 1000

бул. Христо Ботев 48, ет. 4

тел./факс: (02) 979 95 00

Facebook Намерете ни във Facebook